KAJ VAM LAHKO PONUDIMO?

 

NAŠA PODROČJA DELA:Vzdrževanje
-    Redni preventivni servisni pregledi
-    Redna in izredna vzdrževalna dela
-    Pogodbeno upravljanje in vzdrževanje
-    Optimiranje delovanja sončnih elektrarn
-    Pregled s termokamero
-    Postavitev in dograditev strelovodne zaščite
-    Odprava pomanjkljivosti
-    Sanacija streh zaradi neustrezno postavljene sončne elektrarne (zamakanje)
-    Čiščenje sončnih elektrarn
-    Izvedba meritev elektroinštalacij
-    Izvedba meritev strelovoda
-    Pomoč pri reševanju škodnih primerov z zavarovalnico
-    Reševanje reklamacijskih zahtevkov
-    Pomoč pri pripravi vlog ob poteku deklaracije
-    Nosilec pogajanj za višjo odkupno ceno za skupino
pogodbenih partnerjev                                                               Foto: Vzdrževanje, @SONEL
-    Obveščanje in seznanjanje z novostmi in zakonskimi zahtevami

 

 

ZAKAJ JE POTREBNO PROFESIONALNO UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE SONČNIH ELEKTRARN?

 

S staranjem elektrarne se možnost okvar povečuje.

poškodovan modul

Slabo vzdrževana elektrarna lahko povzroči velike izpade prihodka.

 

Nevzdrževane elektrarne imajo lahko tudi 30 % izgub, ali celo več.

 

Zavarovalnice zavračajo izplačila škodnih zahtevkov,
če elektrarne niso redno vzdrževane.

 

Nekatere okvare in motnje pri delovanju so lahko tudi NEVARNE v smislu ogrožanja zdravja in požarne ogroženosti, veliko lahko preprečimo z rednim preventivnim vzdrževanjem.                                                  Foto: Poškodovan modul, @SONEL

 

Nespoštovanje zakonskih zahtev lahko pripelje poleg visokih kaznih tudi do zahteve za odklop sončne elektrarne in s tem do popolnega izpada prihodkov.

 

Včasih lahko z majhnimi stroški izvedemo optimizacije, ki bistveno povečajo donose.


IZOGNITE SE NEPOTREBNIM NEVŠEČNOSTIM, KI SE LAHKO ZGODIJO TUDI NA VAŠI SONČNI ELEKTRARNI.

 

Fotografije: vse ©SONEL
- Napaka na modulu,
- Neustrezno pritrjeni kabli - možnost poškodbe,
- Glodalci v elektro omarici

                madež

 

 

 

 

izvlečeni kabli

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

KAKŠNE SO VAŠE ZAHTEVE?

 

Zavedamo se, da od svoje elektrarne pričakujete dolgo življenjsko dobo z odličnimi ekonomskimi rezultati.  Pri tem Vam lahko pomagamo s kakovostnim in strokovnim upravljanjem in vzdrževanjem.
 

 

1.    Zahtevate MAKSIMALNE DONOSE.
2.    Zahtevate MINIMALNE STROŠKE upravljanja in vzdrževanja.
3.    Hočete VARNO delovanje brez neprijetnih presenečenj.
4.    Želite poslovati V SKLADU Z ZAKONOM.
5.    Želite BITI OBVEŠČENI.

 

Zato potrebujete zanesljivega in izkušenega partnerja za področje upravljanja in vzdrževanja.

 

 

IN ZAKAJ BI IZBRALI RAVNO SONEL d.o.o.?

 

Naše podjetje smo ustanovili v letu 2006 in s svojim kakovostnim delom smo si prislužili sloves vrhunskega partnerja na področju fotovoltaike.

Kljub krizi v letu 2013 smo ostali med redkimi »preživelimi« prav zaradi dobrega dela, zanesljivosti in profesionalnosti.

V letu 2014 smo naše storitve zagotovili 60 sončnim elektrarnam, kar predstavlja TRI MEGAVATE inštalirane moči. Najmanjša elektrarna je imela 1,4 kWp, največja 1MWp.

Spoštujemo in podpiramo tako majhne kot velike lastnike. Razumemo in rešujemo tako majhne kot velike probleme.

Ne zaračunavamo pavšalnih zneskov.

Ne maramo drobnega tiska. Čisti računi, dobri partnerji.

 

PRIMER STORITVE: LETNO POGODBENO UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE SONČNE ELEKTRARNE

 

Nudimo vam podpis letne pogodbe o upravljanju in vzdrževanju vaše sončne elektrarne, ki zajema:
REDNI LETNI PREVENTIVNI VZDRŽEVALNI PREGLED: 
A.    Splošni pregled
      o    Pregled prisotnosti zahtevane dokumentacije
      o    Pregled splošnega stanja celotne inštalacije (vodniki, kontakti, korozija)
      o    Kontrola solarnih modulov (stekla, okvirji, priključki)
      o    Kontrola ozemljitve in sistema zaščitnih vodnikov
      o    Kontrola stanja spojišč in napetostnih zaščit (indikatorji)
B.    Pregled delovanja razsmernikov
C.    Pregled proizvodnje
D.    Diagnostika morebitnih motenj v delovanju in potencialnih okvar
E.    Zapisnik z dokazilom o opravljenem servisnem pregledu

RAZŠIRJEN SERVISNI PREGLED – PO POTREBI
F.    Meritve elektroinštalacij (priporočeno na 4 leta, zakonska obveza na 8 let)
G.    Meritve strelovoda – če se delajo hkrati z meritvami elektroinštalacij (zakonska obveza na 4 leta):

ODPRAVA NAPAK (po dogovoru z Vami)
H.    Po ugotovitvah servisnega pregleda, stroški po dejanski porabi materiala in časa

OPCIJA: ROČNO ČIŠČENJE POVRŠINE MODULOV:
      o    Uporaba ekoloških čistilnih sredstev, odobrenih s strani proizvajalcev modulov
      o    Brez ostankov vodnega kamna
      o    Dvakratna obdelava s čistilnimi sredstvi
      o    Uporaba specialnega čistilnega orodja za solarne module, ki ne poškoduje steklene površine

 

POLEG TEGA PA VAM KOT POGODBENEMU PARTNERJU BREZPLAČNO NUDIMO ŠE:

 

- Prednostno obravnavo in izvedbo ostalih servisnih storitev
- Redno obveščanje o zakonskih spremembah in novostih
- Pomoč pri pripravi vlog ob poteku deklaracije
- Skupno pogajanje za višje cene za prodajo elektrike
- Podpora v primeru vprašanj in nejasnosti
- Reševanje reklamacijskih zahtevkov s proizvajalci opreme (razsmerniki, moduli)
- Pomoč pri reševanju škodnih primerov z zavarovalnico
- Povezavo z drugimi lastniki organizacija srečanj– izmenjava izkušenj, mnenj…

 

KAJ MORATE STORITI VI?

 

Stopite v kontakt z nami. Lahko pokličete ali pišete na info@sonel.si. Več o nas najdete tudi na www.sonel.si.

 

 

IN KAJ BOMO STORILI MI?

 

Najprej se bomo pogovorili z Vami in Vam prisluhnili.  Nato vam bomo pripravili predlog sodelovanja in najboljšo rešitev posebej za vaš konkreten primer.

 

 

Tukaj si lahko ogledate naše reference s področja upravljanja in vzdrževanja sončnih elektrarn:

 


 

Prelistajte zanimivo knjižico, iz katere se lahko marsikaj naučijo tako odrasli kot otroci.

Naše brezplačne publikacije lahko preprosto naročite tukaj: